Dobro došli na prezentaciju Pomoravskog upravnog okruga!

Osnovni podaci Pomoravskog upravnog okruga!

pokrugPomoravski okrug čine šest opština asimetrično raspoređenih oko gornjeg toka Velike Morave: Paraćin, Ćuprija, Svilajnac i Despotovac – s desne strane, a Rekovac i Jagodina s leve.

Pomoravski okrug se rasprostire na 2.614 km2. Ima 242.931 stanovnika u 191 naselju (prema prvim rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine). Od toga 60% čini poljoprivredno stanovništvo. Reljef čine ravnice, pobrđa i planine. Ravnice zahvataju 23% teritorije – 614 km2, talasasto-brežuljkasti teren zahvata 48% teritorije – 1.240 km2, a planine 29% teritorije – 760 km2. Od ukupnih površina Okruga, poljoprivredne površine čine 62,3% – 162.519 ha.

Vodeno bogastvo predstavljaju podzemne i površinske vode. Najveća reka je Velika Morava. Dužina njenog toka preko teritorije Pomoravskog okruga iznosi oko 100 km. Njene desne pritoke su Crnica s Grzom, Ravanica i Resava, a leve – Kalenićka reka, Lugomir, Belica i Osaonica.

Najveće mineralno bogastvo čine glina, pesak i šljunak. Istočni planinski masiv sastoji se od krečnjaka u vidu jedinstvene mase ili izmešan s glinom u vidu laporca koji se koristi u izradi kreča i cementa. Među obroncima Juhora i Crnog vrha sreću se proslojci kvarca, granita, liskuna i mermera (oniksa). U senjsko-resavskom basenu ima uglja, a oko toka Velike Morave ima ugljenih i parafinskih škriljaca. U kamenolomu u Preveštu (opština Rekovac) postoji nalazište gabro-dijabaza.

Najznačajnije prirodne vrednosti i retkosti opština Pomoravskog okruga su plodno zemljište, klimatski i geografsko-reljefni uslovi pogodni za poljoprivrednu proizvodnju, ekološki zdrava, nezagađena sredina, lekovito šumsko bilje i šumske pečurke, brojni kulturno-istorijski spomenici (srednjovekovni manastiri: Manasija, Ravanica, Kalenić, manastir Sv. Sisoja, srednjovekovno utvrđenje Petrus – zadužbina župana Vukosava i njegovog sina Crepa iz 1385. godine, Resavska pećina, vodopad Lisine, Bukova šuma Vinatovača, Muzej ugljarstva u Senjskom rudniku, Muzej naive u Jagodini). Opširnije

Izaberite pismo

Veličina slova

Informacije od javnog značajaVlada republike Srbijeapr_1Portal javnih nabavki

Okruzi u Srbiji
Pomoravski upravni okrug