Почетна Procedura o nacinu rashodovanja osnovnih sredstava, sitnog inventara i auto-guma